3 juni 2018: OPEN DEUR BIJ DE 6 GLABBEEKSE PAROCHIEKERKEN

Op zondag 3 juni organiseert de Heemkundige Kring Glabbeek, in samenwerking met de Kerkfabrieken van de Glabbeekse parochies, een Openkerkendag. De zes parochiekerken openen dan hun deuren van 10u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u00.

Gidsje:
De bezoeker kan bij zijn bezoek gebruik maken van de brochure die in elke kerk beschikbaar is. Hierin wordt per kerk een korte beschrijving gegeven van de kerk, haar geschiedenis en haar bezienswaardigheden. Deze brochure is uiteraard beperkt. Wie meer wil weten over bepaalde aspecten, kan terecht in de gidsen die voor elke kerk beschikbaar zijn bij de Heemkundige Kring, of bij de andere bronnen die per kerk vermeld worden. De brochure is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt met dank aanvaard (zie doos in de kerk).

Gidsbeurten:
Voor elke kerk zijn ook 2 gidsbeurten van een half uur voorzien, waarbij gelegenheidsgidsen uitleg geven over de kerk en haar beziens-waardigheden. De beperking van de gidsbeurten tot een half uur is bedoeld om de bezoeker de gelegenheid te geven een volgende gidsbeurt bij te wonen in een andere kerk. Wie, in overleg met de gids, over deze tijd gaat, moet uiteraard zijn planning voor een volgende gidsbeurt bepalen. De beginuren voor de gidsbeurten worden wel gerespecteerd:
Attenrode: 10u45 / 17u15 Kapellen: 11u30 / 14u15
Bunsbeek: 11u30 / 15u45 Wever: 10u45 / 16u30
Glabbeek: 10u00 / 15u00 Zuurbemde: 10u00 / 13u30

In elke kerk is er ook mogelijkheid om wat te drinken.
Iedereen is welkom, ook niet-leden.