Back to top

Activiteiten en nieuwtjes

7 en 8 mei: Tentoonstelling 'Landbouw in de jaren stillekes'

maandag, 25 april 2022

Onze Heemkundige Kring Glabbeek bestaat 30 jaar en dat vieren we onder meer met een tentoonstelling over het boerenleven vroeger in onze streek.

De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 7 mei van 14 tot 18 uur en op zondag 8 mei van 10 tot 18 uur. Ze vindt plaats in het Parochiecentrum van Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6.

Iedereen is welkom en inkom is gratis. Het café van het PCke zal open zijn voor een drankje en/of een stuk taart.

Meer info: e_denruyter [at] hotmail [dot] com.

Tentoonstelling 450 jaar O.L.-Vrouw van de Heinkensberg

donderdag, 03 maart 2022

Dit jaar staat het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg -Maria Troosteres der Bedrukten- 450 jaar in Wever. Sindsdien gaat daar elk jaar, op 15 augustus, de processie door ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg. Elke 25 jaar is dat een bijzondere editie met een Mariale praalstoet door het dorp. De vorige keer was dat in 1997, dus ook in 2022 zal deze praalstoet georganiseerd worden.

Omdat dit jaar de 450ste processie extra speciaal is, organiseert het Processiecomité een tentoonstelling over het ontstaan en de geschiedenis van de kapel en de processie. U kan er foto’s, teksten, vlaggetjes, krantenknipsels, film, processiekledij… komen bewonderen. Deze expositie gaat door op zaterdag 12 en zondag 13 maart en op zaterdag 19 en zondag 20 maart ’22, telkens van 14 tot 18 uur. Dit alles in de Sint-Antoniuskerk van Wever. Onze Kring levert een belangrijke bijdrage aan deze tentoonstelling, onder meer in de vorm van foto's, documenten, ...

Alle informatie rond de feestelijkheden ‘450 jaar Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg’ kan u vanaf 1 maart vinden op: www.kerkglabbeek.be/450jaar

Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie 28 januari uitgesteld naar 25 maart

dinsdag, 11 januari 2022

Gezien de evolutie van de situatie inzake Corona, heeft het bestuur van de Kring moeten beslissen om de eerder aangekondigde algemene vergadering en de erop aansluitende nieuwjaarsreceptie, voorzien voor 28 januari, uit te stellen. Voor zover Corona niet nogmaals roet in het eten gooit, is vrijdag 25 maart voorzien als nieuwe datum.

Overhandiging van almanak 2022 aan burgemeester Reekmans

dinsdag, 11 januari 2022

Op 10 januari overhandigde een afvaardiging van het bestuur van de Kring een exemplaar aan Peter Reekmans, burgemeester en schepen van erfgoed van Glabbeek. Dit is immers niet zomaar een almanak als zovele andere: hij bevat immers voor elke dorpsgemeenschap van Glabbeek heel wat weinig of niet niet bekende weetjes over onze geschiedenis.

De almanak 2022 van de Heemkundige Kring is van de pers!

zaterdag, 18 december 2021

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van onze Kring, brengen we opnieuw een almanak uit voor 2022. De almanak, die zopas van de pers gerold is, is een Glabbeekse almanak met heel wat interessante weetjes over onze gemeente en haar geschiedenis. Elk van de zes dorpsgemeenschappen komt hierbij twee maal aan bod . Bestellen kan nog, best door overschrijving van € 10 op de rekening BE12 7865 6822 7192 van HKG vzw (vermeld ook je adres bij de betaling).

10 december 2021: Onze Kring in de krant

vrijdag, 10 december 2021

UITGESTELD WEGENS CORONA: 10 december 2021, Lezing 'Stambomen en Archieven'

woensdag, 10 november 2021

Op vrijdag 10 december 2021 organiseert onze Kring, met ondersteuning van de gemeente, een lezing door erevoorzitter Jozef Hendrickx over 'Stambomen en Archieven'. De lezing vindt plaats in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en start om 19u30.

Jozef Hendrickx was de eerste voorzitter van onze Kring. Hij heeft een ruime ervaring op gebied van stamboomonderzoek, onder meer als bestuurslid bij de vroegere afdeling Tienen van Familiekunde Vlaanderen, als vrijwilliger in de leeszaal van het Rijksarchief Leuven, door zijn opzoekingen in binnen- en buitenland naar diverse stambomen, ... In 2018 kreeg hij de Glabbeekse Lifetime Achievement Award voor Erfgoed.

Na de lezing zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen en de lezing wordt aangevuld met een kort overzicht van de actuele mogelijkheden voor opzoekingen langs de computer.

Alle geïnteresseerden zijn welkom, de toegang is gratis.

Glabbeekse Almanak 2022

woensdag, 10 november 2021

Van 2003 tot 2011 heeft onze Kring elk jaar een eigen almanak uitgegeven. Bij ons 30-jarig jubileum willen we nog eens aanknopen bij deze traditie. Het concept van de almanak komt van Dries Ceuppens, die een ruime ervaring heeft op dit gebied. Naast het klassieke rooster is er elke maand een infobladzijde. Hierbij komt elk van de zes woonkernen (deelgemeenten / parochies) twee maal aan bod. De almanak is uitgevoerd in kleur op stevig papier, met metalen spiraalbinding en perforatie voor het ophangen. Volgende thema's vind je elke maand terug:

  • Een foto met uitleg;

  • Een uitdrukking uit het Glabbeeks dialect;

  • Informatie over een belangrijke figuur uit onze geschiedenis;

  • Een vraag over de kennis van onze gemeente;

  • Een gebeurtenis of anekdote;

  • Een weerspreuk voor de maand.

De almanak 2022 kost € 10, en de verzending € 4 (voor niet-leden van de Kring buiten Glabbeek).

Intekening kan door betaling van het gepaste bedrag op rekening BE12 7865 6822 7192 van HKG vzw, of bij een van de bestuursleden.

Wie de almanak bestelt vóór 15 december, krijgt hem vóór Nieuwjaar thuis geleverd.

Gezocht: foto's en info over boerenleven vroeger

woensdag, 10 november 2021

Van 6 tot 8 mei 2022 organiseert onze Kring een expo over het boerenleven vroeger bij ons. Wie kan ons foto's en andere documenten bezorgen of lenen? Het gaat bv. over foto's van mensen van bij ons aan het werk op het veld, op het erf, met de dieren, ..., foto's van oude werktuigen en oude hoeves, documenten van landbouwtellingen, verzekering van dieren en gebouwen, diploma's, aan- en verkoopprijzen, ... Antwoord graag aan Edmond Denruyter, 0485 76 60 14, e_denruyter [at] hotmail [dot] com, Pepinusfortstraat 31, Bunsbeek.

Fototentoonstelling Van Parys & Dereze op 9 en 10 oktober 2021

dinsdag, 05 oktober 2021

Naar aanleiding van het overlijden van Odette Dereze op 21 november 2020 verscheen in ons jaarboek 2021 een artikel van de hand van Magda Guelinckx. De moeder van Odette was afkomstig van Attenrode en Odette werd op haar wens bij haar moeder bijgezet op het kerkhof van Attenrode. Op 9 en 10 oktober organiseert het gemeentebestuur van Glabbeek in de kerk van Attenrode een fototentoonstelling met werk van deze internationaal bekende fotojournaliste en haar voorgangster en meter Germaine Van Parys.

De Heemkundige Kring Glabbeek zal aanwezig zijn op deze tentoonstelling.

Zie voor meer informatie de affiche hierbij.

Opzoekingen naar je voorouders

woensdag, 22 september 2021

Heel wat mensen zoeken vandaag naar gegevens over hun voorouders. Om daarbij hulp te bieden heeft onze Kring in het voorjaar een brochure opgemaakt met als onderwerp 'Opzoekingen naar je voorouders: hoe begin je eraan?'. Deze brochure is op eenvoudige vraag verkrijgbaar (digitaal of op papier). Dankzij de mogelijkheden van onze vernieuwde website is de brochure thans ook hier beschikbaar. Zie hiervoor de rubriek 'Hulpmiddelen'.

Historische informatie over de omgeving van ons HKG-lokaal (12 september)

donderdag, 09 september 2021

Op zondag 12 september is het ook Open Monumentendag. Daarom bieden wij U dan ter gelegenheid van onze opendeur de mogelijkheid om wat meer informatie te krijgen over de omgeving van het lokaal (pastorij, parochiezaal,kerk en kerkhof).

De informatierondes door onze voorzitter Edmond Denruyter starten in principe om 15, 16 en 17 uur voor het lokaal.

Opendeurdagen lokaal op zaterdag 11 en zondag 12 september

donderdag, 09 september 2021

Het nieuwe HKG-lokaal waarover we sinds ongeveer een jaar beschikken, betekent ongetwijfeld een mijlpaal in de geschiedenis van onze Kring, met dank aan het gemeentebestuur. De gemeente had ons reeds in 2004 een beperkte ruimte ter beschikking gesteld naast de toeristische dienst in Kapellen, ruimte die we al een aantal jaren deelden met deze dienst. Hoewel het nieuwe lokaal niet echt genoeg plaats biedt om onze volledige collectie te huisvesten, laat het ons wel toe om onze documentatie en kleine voorwerpen veilig op te bergen.
Het biedt ook de mogelijkheid om de collectie beter te ordenen en te inventariseren, iets waar we de laatste maanden hard aan hebben gewerkt.

Wij willen thans ons lokaal eens openstellen om onze leden en andere sympathisanten en geïnteresseerden de gelegenheid bieden om kennis te maken met het lokaal en onze werking. Het lokaal zal kunnen bezocht worden op zaterdag 11 september na de officiële openingen en tot 18 uur en op zondag 12 september van 14 tot 18 uur.
Wij geven dan ook uitleg aan de bezoekers over onze werking en onze collectie. Het café van het tegenover het lokaal gelegen Pcke zal bij deze gelegenheid eveneens geopend zijn. Daar worden ook een aantal boeken aangeboden (bv. zaken die we in meerdere exemplaren hebben of die buiten ons interessegebied vallen).

Officiële opening van het HKG-lokaal op zaterdag 11 september om 14 uur

donderdag, 09 september 2021

Als lid van onze Kring wordt U uitgenodigd op de officiële opening van ons nieuw lokaal door onze voorzitter en de burgemeester. Na de opening wordt aan de genodigden een drankje aangeboden en start de 'open deur' (zie ook verder). Uiteraard zullen we rekening moeten houden met de dan geldende Corona-regels (aantal personen dat tegelijk binnen kan, eventueel afstand en mondmasker, ...).

Voorstelling van ons jaarboek 2021 op vrijdag 10 september

donderdag, 09 september 2021

U wordt van harte uitgenodigd op de voorstelling van ons jaarboek 2021. De voorstelling, die vrij toegankelijk is voor iedereen (ook voor mensen die geen lid zijn), sluit aan op de hogervermelde Algemene Ledenvergadering in het Parochiecentrum van Kapellen. De start is voorzien om 20 uur met een inleiding door onze voorzitter en een toespraak van de burgemeester, gevolgd door een overzicht van de opgenomen teksten.

Na de voorstelling worden een drankje en een hapje aangeboden, krijgen de aanwezige intekenaars hun jaarboek(en) en kunnen de anderen eventueel een exemplaar aankopen.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 10 september

donderdag, 09 september 2021

De voorzitter en de bestuursploeg van de Heemkundige Kring Glabbeek vzw nodigen alle leden uit op onze statutaire Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 10 september om 19 uur in het Parochiecentrum van Kapellen (Dorpsstraat 30a).

Deze vergadering moest normaal doorgaan vóór einde juni, maar werd uitgesteld omwille van Corona/ Covid 19.

Agenda:    Welkom
                   Aanstelling door de voorzitter van de secretaris van de vergadering en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
                   Terugblik op onze activiteiten van 2020 en het programma voor 2021
                   Voorstelling van de rekening 2020 en de begroting 2021
                   'Kwijting aan de bestuurders'

Kopie van het verslag van de vorige algemene vergadering, de rekening 2020 en de begroting 2021 kan op aanvraag bekomen worden bij onze penningmeester Maria Saelmaekers (É 016 77 84 73 of maria [dot] saelmaekers [at] skynet [dot] be).

Wie niet aanwezig kan zijn, kan zich ook laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan maar één ander lid vertegenwoordigen.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!

De voorzitter, Edmond Denruyter

Vernieuwde website

donderdag, 09 september 2021

Deze website is een vernieuwde versie met nieuwe lay-out, met dank aan Niko Denruyter (ND IT Solutions).

Bij de start van deze nieuwe website zijn we nog bezig met het updaten van de inhoud. Bepaalde onderdelen worden dus momenteel nog bewerkt. Onze excuses indien nog niet alles volledig geactualiseerd is.