Back to top

Jaarboeken - Algemene Info

Jaarboek 2023

 • Prijs bij intekening voor 1 augustus 2023:
  • leden: € 14
  • niet-leden: € 17
 • Prijs na 31 juli 2023
  • leden: € 17
  • niet-leden: € 20
 • Verzendingskosten voor niet-leden indien verzending buiten Glabbeek gevraagd wordt (€ 4)

Jaarboek 2022

 • Prijs:
  • leden: € 17
  • niet-leden: € 20
 • Verzendingskosten voor niet-leden indien verzending buiten Glabbeek gevraagd wordt (€ 4)

Jaarboeken 2014 tot en met  2021:

 • Prijs:
  • leden: € 15
  • niet-leden: € 18
 • Verzendingskosten voor niet-leden indien verzending buiten Glabbeek gevraagd wordt (€ 4)

Jaarboeken  1993 tot en met 2013:

 • Prijs leden: € 10
 • Prijs niet-leden: € 12
 • Verzendingskosten voor niet-leden indien verzending buiten Glabbeek gevraagd wordt (€ 4)
 • De originele versie (A5) van enkele jaarboeken is uitverkocht, maar deze jaargangen kunnen geleverd worden als kopie A4 met plastiek bindrug

De inhoud van het meest recente jaarboek is terug te vinden via Jaarboeken
De inhoud van de oudere jaarboeken is terug te vinden via Archief >> Jaarboeken

Jaarboek 2023: Inhoudsoverzicht

Ons jaarboek 2023 telt weer ongeveer 200 bladzijden over diverse aspecten van onze lokale geschiedenis. Hierna volgt een overzicht van de onderwerpen:

De Pauselijke Zoeaven uit Glabbeek en omstreken: Nicolas Latteur (Bewerking Staf Vandegaer) - De Pauselijke Zoeaven waren een infanterie-eenheid die opgericht werd in 1861 ter verdediging van de 'Kerkelijke’ of ‘Pauselijke’ Staat toen deze bedreigd werd bij de acties voor de eenmaking van Italië. De groep Pauselijke Zoeaven bestond tot in 1870. In dit artikel gaan we in op de geschiedenis van deze eenheid en op de mensen van bij ons die er deel van uitmaakten.

Familie Dendooven: van de West-Vlaamse polders naar de Hagelandse heuvels: Guy Vandepoel (Bewerking Edmond Denruyter) - Na de tweede oorlog waren vele West-Vlaamse boerenzonen op zoek naar een nieuwe toekomst. De familie Dendooven uit Ramskapelle bij Knokke Heist  kwam terecht op een pachthoeve op de Rode in Glabbeek. Doorheen de jaren werd de basis gelegd voor een modern gespecialiseerd melkveebedrijf.

De Brabantse gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog: Henri Vannoppen (Bewerking Edmond Denruyter) - In 14 items proberen we een beeld te geven van het leven in onze Brabantse gemeenten in deze duistere periode. De meeste items kwamen in elke Brabantse gemeente voor.

Geschiedenis van de molenaarsfamilie Reekmans: Peter Reekmans - (Over)grootvader Petrus Joannes (Jan) Reekmans kwam zich in 1929, nu bijna 100 jaar geleden met zijn gezin als molenaar  vestigen in Bunsbeek. Van 1871 tot 2010 waren er 9 telgen van 5 generaties Reekmans’en, die gedurende 139 jaar het beroep van molenaar uitoefenden.

Revolutionairen van 1830-1831—Een vergeten verhaal:  Nicolas Latteur (Bewerking Staf Vandegaer) - Onze voorouders hebben in het verleden vaak moeten vechten voor hun politieke of religieuze overtuigingen. Hoewel over de strijd voor de onafhankelijkheid van België heel wat boeken verschenen zijn de daden en namen van de mensen die hun leven waagden bij deze strijd wat in de vergetelheid geraakt. In dit artikel willen we, tegen de achtergrond van de strijd, de strijders uit onze dorpen terug in de herinnering brengen.

Tramongevallen in onze gemeente: Edmond Denruyter - Tussen 1898 en 1953 reden de zwarte tram en de poeta door onze gemeente. Een hele belevenis, met ook meerdere ongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop. In de kranten van weleer verschenen hierover een aantal artikels. We proberen een overzicht te geven, aangevuld met bewijzen, waaraan soms een aantal verbeteringen werden aangebracht.

1798: Boerenkrijg in Glabbeek en omgeving: Staf Vandegaer en Nicolas Latteur - Eind 2023 is het 225 jaar geleden dat de Boerenkrijg, de volksopstand tegen de Franse overheersers, plaats vond. De aanleiding voor een bespreking in dit artikel van deze strijd en vooral van de gebeurtenissen in onze streek (met onder meer een belangrijk treffen in Kapellen) en van de mensen van bij ons die er aan deelnamen.

Over ijsheiligen, kruis- en hondsdagen: Dries Ceuppens  - Vroeger waren onze boeren onwetend over wat het weer voor hen in petto had. Ze moesten rekenen op de hulp van "hierboven". Speciale missen, processies en boetedoening moesten de "hemel" gunstig stemmen. Daarover lees je meer in dit artikel van ons jaarboek.

75 jaar Ferm: Maria Saelmaekers - De Boerinnenbond werd te Bunsbeek opgericht in 1947 na vele mislukte pogingen sinds 1923. De Boerinnenbond evolueerde naar K.V.L.V., versterkt met Vrouwen met Vaart, om tenslotte een netwerk te worden met de nieuwe naam Ferm.