Back to top

Hulpmiddelen

Lezingen stambomen van 25 november 2022 - slides

Bijgaand de PPT-slides die gebruikt zijn bij de lezing (in PDF)

HKG-collectie online

Heemkunde Glabbeek: collectie overledenen

Lijst met basisgegevens over meer dan  8.200 overleden personen met een band met Attenrode-Wever, Bunsbeek, Glabbeek-Zuurbemde en Kapellen. Behalve basisinformatie over de overledenen vind je in de lijst ook aangeduid over welke aanvullende informatie (rouwbrieven, doodsprentjes, aandenken, foto’s, …) we beschikken. Om een naam op te zoeken, klik je op 'Heemkunde Glabbeek' hierboven.

Kopie van elementen uit de aanvullende informatie kan op aanvraag (digitaal) bekomen worden. Leden van de Kring krijgen deze bestanden gratis (binnen redelijke grenzen), als voordeel bij hun lidmaatschap. Aan niet-leden die meer dan 5 bestanden wensen, vragen we een vergoeding van € 0,50 per bestand, vooraf te betalen langs de rekening van HKG BE 12 7865 6822 7192, met vermelding van naam, adres, en het gewenste (of verwijzing naar een aanvraag, bv. per E-mail). Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de aanvrager lid wordt van de Kring (zie rubriek ‘Lidgeld’ op deze site).

Wij zijn de aanvragers ook dankbaar om nuttige informatie in dit domein waarover zij beschikken, met ons te delen.

 

Andere interessante websites i.v.m. overleden personen

Arch.be 

Het Belgisch rijksarchief online. Registers van Burgerlijke stand, parochieregisters. Met uitgebreide zoekfunctie

Wardeadregister.be 

Website van het Belgisch legermuseum met zoekfunctie naar gesneuvelden in gewapende conflicten.

Familysearch.org

De grootste databank met genealogische bestanden wereldwijd. Hier vind je o.a. gefotografeerde akten van Burgerlijke stand (geboorten, huwelijken, overlijdens per gemeente). 
 

Opzoekingen naar je voorouders

In een recent verleden moesten opzoekingen naar gegevens over onze voorouders in parochieregisters, registers van de burgerlijke stand, en dergelijke, grotendeels gebeuren in (papieren) archieven. Dat kan natuurlijk nog steeds, bv. voor wie niet zo handig is met de computer. Recent hebben we ook heel wat mogelijkheden zien ontstaan langs internet. In bijgaande tekst beschrijven we een aantal van de verschillende bronnen waarbij je terecht kan.