Publicaties

DVD 'Bunsbeek vertelt - 1900-1959
 • Deze DVD, uitgegeven in 2006, is terug beschikbaar.
 • De prijs (eventuele verzendingskosten inbegrepen):
  • leden: € 20
  • niet-leden: € 25

Jaarboek 2017: voorgesteld op 15 september 2017.
 • Prijs:
  • leden: € 15
  • niet-leden: € 17
 • Inhoud: zie onder "Publicaties / Jaarboeken"
 • Verzendingskosten indien verzending buiten Glabbeek gevraagd wordt (€ 3)

Jaarboeken  2014, 2015 en 2016
 • Prijs leden: € 15
 • Prijs niet-leden: € 17
 • Verzendingskosten indien verzending buiten Glabbeek gevraagd wordt (€ 3)
 • Inhoud: zie onder "Publicaties / Jaarboeken"

Kerkgidsen Glabbeekse parochies:
 • In samenwerking met de respectievelijke kerkfabrieken heeft ons bestuurslid Dries Ceuppens gidsen opgesteld over de zes parochiekerken van Glabbeek. Deze gidsen zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de Kring. De prijs bedraagt € 5 per gids (+ verzendingskosten € 2 indien verzending buiten Glabbeek gevraagd wordt).

Fotoboek "Beeldig Glabbeek, vroeger en nu" met oud en nieuw fotomateriaal uit de verschillende deelgemeenten van Glabbeek, samengesteld door Edmond Denruyter
 • Een mooi beeld van de evolutie die Glabbeek doormaakte in de XXe eeeuw
 • 64 pagina's, liggend A4-formaat met halflinnen omslag
 • Publicatiedatum: 7 december 2012
 • Prijs: € 30 + eventuele verzendingskosten (buiten Groot-Glabbeek): € 4
 • Te bestellen door overschrijving van het gepaste bedrag op rekening BE12 7865 6822 7192 van HKG, met vermelding van naam, adres, "fotoboek" en het aantal gewenste exemplaren.
 • Inlichtingen over de inhoud: Ed. Denruyter, tel. 016 77 12 37, e_denruyter@hotmail.com

Prijs oudere jaarboeken:
 • 2010 tot 2013: € 10 voor leden - € 12 voor niet-leden
 • 1993 tot 2009: € 6 per stuk, of € 5 bij afname van ten minste 3 jaarboeken. De originele versies van een paar jaarboeken zijn uitverkocht, maar ingebonden kopies ervan kunnen op vraag verkregen worden.
 • Bijkomend verzendingskosten indien verzending buiten Glabbeek gevraagd wordt
 • Inhoud: zie onder "Publicaties / Jaarboeken"

Nieuwsbrief "Te Griest"
 • 3 x per jaar verspreid onder de leden (inbegrepen in het lidmaatschap)
 • Daarnaast wordt jaarlijks een extra-editie van de nieuwsbrief verdeeld over gans Glabbeek.