Back to top

Archief Jaarboek

Jaarboek 2022 - Inhoudsoverzicht

Ons jaarboek 2022…

Jaarboek 2021 - Inhoudsoverzicht

In Memoriam Hilde ClaesEdmond Denruyter en Maria Saelmaekers

Jaarboek 2020

De familie Polleunis uit Bunsbeek in WO II - Herinneringen van de kinderen Polleunis, samengevat door André Bruyninckx, bewerkt door Edmond Denruyter - Dit is het verhaal van de familie van Felix Polleunis en Irma Quinten uit Bunsbeek die bij het begin van WO II met hun kinderen voor de oprukkende Duitsers op de vlucht sloegen, na hun terugkeer Russische…

Jaarboek 2019

Voorwoord - Peter Reekmans, bevoegd voor erfgoed, en Tom Struys, schepen van Cultuur van Glabbeek.

Nationaal goed of zwart goed bij ons – Godelieve Feyaerts – Bij het einde van het 'Ancien Régime' en het begin van de Franse Revolutie was Frankrijk in een acute financiële crisis. Eén van de remedies hiertegen, bestond in het in…

Jaarboek 2018

 • Voorwoord
 • 1917, het jaar van de oorlogsmoeheid. Een verkenning aan de hand van het dagboek van Arthème Decoster en de memoires van Emiel Goën – Koen Lagae – Een gevolg van drie jaar oorlog was het ontstaan van een zekere oorlogsmoeheid, een aantasting van het moreel van de troepen. Dit weinig besproken aspect van WO I wordt hier…

Jaarboek 2017

Lezing 25 maart 2017: 25 jaar Heemkundige Kring Glabbeek – Staf Thomas – Op de 'Academische Zitting' van 25 maart 2017 werden de aanwezigen vergast op een lezing van Staf Thomas, ereconservator-archivaris van Tienen. Wij publiceren de integrale tekst van deze lezing, waarin ook een paar waardevolle suggesties voor de aanpak van heemkunde in het algemeen zitten.

Jaarboek 2016

 • Vliegramp in Kongo op 19 juli 1960 – Gaston Denruyter – Op 19 juli 1960 stortte in Sake-Masisi, in Noord-Kivu, Kongo, een Belgisch militair vliegtuig neer, met naast de 5 bemanningsleden 40 militairen van Kleine Brogel en Brustem aan boord. Slechts 4 personen overleefden de ramp. Onze streek deelde in de rouw: onder de slachtoffers waren Jozef Toussaint uit…

Jaarboek 2015

 • Eugeen Homans, dokter in Glabbeek - Herman Swinnen - Het verhaal van deze plattelandsdokter, vermoedelijk de eerste in Glabbeek, geschreven door een van zijn kleinzonen. Tevens een beeld van de gezondheidzorg op het platteland in de eerste helft van vorige eeuw.
 • Het verschrikkelijke jaar '14 - Koen Lagae - Overzicht van de wijze…

Jaarboek 2014

 • Im Kriegsgefangenenlager: Alexander en Charles Vanhellemont († 1918) - Koen Lagae - Beschrijving van het lot van twee neven, Alexander uit Kapellen en Charles uit Glabbeek, die na de eerste dagen van WO I aan het front, door de Duitsers weggevoerd worden richting krijgsgevangenenkamp in Duitsland. Charles sterft een week na de wapenstilstand in…

Jaarboek 2013

 •  Het lastenboek van Eleonora de Croesere - 1686 (Godelieve Feyaerts) - Overzicht van de inwoners van het toenmalige Hoeleden en opsomming van hun bezittingen.
 • Glabbeek in Azië: De familie Roekaerts (Dries Ceuppens) - Verschillende leden van deze familie vertokken in de vorige eeuw vanuit Glabbeek naar Azië -…

Jaarboek 2012

 • Het wapenschild van Glabbeek (J. Hendrickx), p. 7
 • Jules Liebersens (een slachtoffer van W.O. I) (K. Lagae), p. 15
 • De Schorreputte en de familie Rattenborgh in Hoeleden (G. Feyaerts), p. 37
 • Het jaar 1784 (D. Ceuppens), p. 42
 • Oorlogskinderen in Glabbeek (G. Denruyter), p. 44
 • Zoon van Brits soldaat op…

Jaarboek 2011

 • Over namen en bijnamen (J. Hendrickx), p. 7
 • Oorlogsherinneringen uit Bunsbeek (1939-1945) (E. Denruyter), p. 12
 • Armand, Richard en Bruno (K. Lagae), p. 18
 • Zuurbemde (Zurrebum) in de jaren veertig (E. Denruyter), p. 36
 • Een postkaart verzonden in 1905 (H. Swinnen), p. 65
 • Korte historiek van de "Hel" en…

Jaarboek 2009

 • In memoriam L. Vandereycken, p. 7
 • Terreur in Wever (K. Lagae), p. 8
 • Textielgeschiedenis - Restant van een kazuifel in de Sint Andrieskerk te Attenrode (B. Depoorter), p. 23
 • G. Vicca verkoopt een beemd - 15 januari 1647 (transscr. J. Hendrickx), p. 31
 • Wat heb je op school geleerd... (D. Ceuppens), p. 35
 • Uit…

Jaarboek 2008

 • E.F. Vandepoel, gesneuveld in W.O. I (K. Lagae), p. 7
 • Henriquez te Hoeleden (J. Hendrickx), p. 29
 • Moord te Wever (Gaston Denruyter), p. 33 
 • Varen op een Congoboot in 18de eeuw (D. Ceuppens / G. Denruyter / D. Geyskens), p. 37
 • "Gebeden om de vrede te bekomen", p. 56
 • Hoeleden, bezet dorp in de 18de eeuw (G. Feyaerts…

Jaarboek 2007

 • In memoriam Pastoor Byloos, p. 8
 • Eduard Vanautgaerden, Bunsbeek 1893 - Daussoulx 1914 (K. Lagae), p. 15
 • Hagelandse seizoenarbeiders in Wallonië (G. Feyaerts / H. Jossa), p. 33
 • O.-L.-V. ter Sneeuw op de Heinkensberg (transscr. vert. H. Jossa / J. Hendrickx), p. 41 
 • Wij zingen immer schlagers (verzameld door D. Ceuppens)…

Jaarboek 2006

 • In memoriam Franciscus, Sus, Bamps (D. Ceuppens), p. 7 
 • De schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Attenrode (H. Vanclooster), p. 8
 • Chaerte, Caerte of reglement van de Gilde van Attenrode (transscr. H. Vanclooster), p. 25
 • Herinneringen aan de Gul  (G. Denruyter / H. Vanclooster), p. 33
 • F. Tweepenninckx,…

Jaarboek 2005

 • In memoriam Mario Hendrickx (D. Ceuppens), p.7
 • 120 jaar Davidsfonds Glabbeek (G. Denruyter / D. Ceuppens), p. 9
 • De moord op jachtwachter Smets in 1928 (H. Jossa), p. 27
 • Jef  Denruyter, de laatste Bunsbeekse slachter (H. Vanclooster / E. Denruyter), p. 32
 • Hongersnood in Oost-Brabant ten gevolge van de slag van…

Jaarboek 2004

 • Glabbeek in Belgisch Congo. (Gesprek met A. Simons), p. 6
 • Caroline Veulemans, een Amerikaanse met Hagelandse roots (A. Laermans), p.13
 • Attenrode-Wever in het begin van de eerste wereldoorlog (S. Vanderwaeren), p. 21
 • Liedjes van de marktzanger (H. Jossa), p. 45
 • Het Hof van Nieuwenhoven te Hoeleden. (G. Vanoeveren-…

Jaarboek 2003

 • De heilige Laurentius, patroon van de heemkundigen (D. Ceuppens), p. 5
 • Zingende haantjes (G. Denruyter), p. 11
 • Emigranten uit het Hageland zoeken hun geluk in Amerika (H. Jossa), p. 18
 • Hagelanders die poorter werden te Brussel (H. Bovens), p. 28
 • Politiereglement voor het Hageland uit 1691 (H. Jossa), p. 31…

Jaarboek 2002

 • De doden begraven... Een werk van barmhhartigheid (D. Ceuppens), p. 7
 • Document: Besluit tot aanleg van de provinciale weg ("Staetsblad N° XXXII", 1838), p. 18
 • Maurice Degeest - Een leven van werken, sporten en plezier maken (G. Denruyter), p. 20
 • De tote(n)man en verhalen rond de wilde jacht (H. Jossa), p. 24
 • De…

Jaarboek 2001

 • Het Hof van Bunsbeek te Bunsbeek (H. Devos (+) / J. Hendrickx), p. 7
 • Heksenwaanzin (D. Ceuppens), p. 27
 • Heksenprocessen kort bij huis (H. Jossa), p. 45
 • De Sacramentstoren en Zuurbemde (J. Hendrickx), p. 56
 • Een familie met adellijke voorouders: Pulinckx (J. Hendrickx / J. Vandenbempt), p. 60
 • De…

Jaarboek 2000

 • Kapellen - Kerk van O.-L. Vrouw-Geboorte (D. Ceuppens) , p. 7
 • Het interieur van de kerk van Kapellen (D. Ceuppens), p. 17
 • Kapelletjes en hun geschiedenis (M. Jacquemijn / J. Vanstockstraeten), p. 33
 • Een merkwaardig document. Pastoor Savonet en de zaligverklaring van Broeder Isidoor (D. Ceuppens), p. 42
 • Metaal…

Jaarboek 1999

 • De St.-Quirinuskerk te Bunsbeek (D. Ceuppens), p. 7
 • St. Quirinus, Patroon en Beschermer van Bunsbeek (J. Hendrickx), p. 27
 • Bunsbeek anno 1739 - Klachten van de parochianen tegen pastoor Dewael (F. Vreven), p. 43
 • Bunsbeek anno 1684 - Jan Hendrickx van Streversdorp begraven in de St.-Quirinuskerk (J. Hendrickx), p. 53

Jaarboek 1998

 • De St.-Antoniuskerk van Wever (D. Ceuppens), p. 7
 • Antonius, de patroonheilige van de parochie Wever (D. Ceuppens), p. 19
 • De glasramen van de St.-Antoniuskerk (D. Ceuppens), p. 23
 • Geschil tussen pastoor en koster - Wever anno 1686 (H. Devos / J. Hendrickx), p. 27
 • Goederen van de pastorij van Wever anno 1686 (H.…

Jaarboek 1997

 • De St.-Andrieskerk van Attenrode (G. Denruyter / D. Ceuppens), p. 9
 • De glasramen in de kerk van Attenrode ( D. Ceuppens), p. 22
 • St.-Andries, de patroonheilige van de kerk van Attenrode (D. Ceuppens), p. 26
 • De Sus of een kleine geschiedenis van Attenrode (G. Denruyter / D. Ceuppens), p.31
 • Het oudste café van Glabbeek…

Jaarboek 1996

 • Korte geschiedenis van de St.-Niklaaskerken van Glabbeek (C. Vandervelpen), p. 9
 • E. H. Julius Ponsaerts, pastoor te Glabbeek van 1892 tot 1932 (L. Vandenput / C. Vandervelpen), p. 21
 • De waarheid over Sint-Nikolaas, patroonheilige van de kerk te Glabbeek (D. Ceuppens), p. 34
 • Rekening van de Tafel van Glabbeek opgesteld door Jan…

Jaarboek 1995

 • Sint-Ambrosius (A. Nijs), p. 6
 • Het hulpvliegveld van Glabbeek (A. Laermans), p. 20
 • Toet zei de tram. Lijn Tienen-Tielt-Aarschot (D. Ceuppens), p. 27
 • Bunsbeekse belastingen in de 17de eeuw (R. Hermans), p. 42
 • Gelegenheidsvondst - Verwantschap tussen de families Vander Molen en Vanden Hoven uit Bunsbeek en…

Jaarboek 1994

 • Dankbrief Frans Van bellingen, Gouwvoorzitter Verbond voor Heemkunde, (F. Van Bellingen), p. 6
 • Onbekende Heiligen - Sint Marcoen, (D. Ceuppens), p. 8
 • Met E.H. Schoukens, pastoor van Zuurbemde, in de praatstoel, (B. Robeyns), p. 22
 • Drie oude wegen doorkruisen Bunsbeek, (A. Laermans), p. 33…

Jaarboek 1993

 • Gedicht van Bethy Robeyns (B. Robeyns), p. 9
 • Edmond de la Coste, gouverneur, minister, orangist, liberaal, konservatief en kasteelheer van Zuurbemde (H. Vannoppen), p. 11
 • In memoriam Fons Stels (D. Ceuppens), p. 36
 • Heraldische speurtocht naar de schenkers van het Marianum van Zoutleeuw (J. Hendrickx), p. 41
 • De…