Back to top

Archief Activiteiten en nieuwtjes

18 juni: bezoek aan Reinvoartmuseum in Loksbergen

dinsdag, 25 oktober 2022

In de nasleep van de tentoonstelling 'Het boerenleven in de jaren stillekes', brachten de bestuursleden van onze Kring een bezoek aan het streekmuseum voor volkskunde De Reinvoart in Loksbergen. Na een flinke wandeling in de omgeving konden we de uitgebreide collectie van het museum bekijken. Afgesloten werd met een broodmaaltijd.

We kunnen een bezoek aan dit museum in de buurt ten zeerste aanbevelen (www.reinvoart.com - Hagelandstraat 1, 3545 Loksbergen (Halen).

7 en 8 mei: Tentoonstelling 'Landbouw in de jaren stillekes'

maandag, 25 april 2022

Onze Heemkundige Kring Glabbeek bestaat 30 jaar en dat vieren we onder meer met een tentoonstelling over het boerenleven vroeger in onze streek.

De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 7 mei van 14 tot 18 uur en op zondag 8 mei van 10 tot 18 uur. Ze vindt plaats in het Parochiecentrum van Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6.

Iedereen is welkom en inkom is gratis. Het café van het PCke zal open zijn voor een drankje en/of een stuk taart.

Meer info: e_denruyter [at] hotmail [dot] com.

Tentoonstelling 450 jaar O.L.-Vrouw van de Heinkensberg

donderdag, 03 maart 2022

Dit jaar staat het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg -Maria Troosteres der Bedrukten- 450 jaar in Wever. Sindsdien gaat daar elk jaar, op 15 augustus, de processie door ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg. Elke 25 jaar is dat een bijzondere editie met een Mariale praalstoet door het dorp. De vorige keer was dat in 1997, dus ook in 2022 zal deze praalstoet georganiseerd worden.

Omdat dit jaar de 450ste processie extra speciaal is, organiseert het Processiecomité een tentoonstelling over het ontstaan en de geschiedenis van de kapel en de processie. U kan er foto’s, teksten, vlaggetjes, krantenknipsels, film, processiekledij… komen bewonderen. Deze expositie gaat door op zaterdag 12 en zondag 13 maart en op zaterdag 19 en zondag 20 maart ’22, telkens van 14 tot 18 uur. Dit alles in de Sint-Antoniuskerk van Wever. Onze Kring levert een belangrijke bijdrage aan deze tentoonstelling, onder meer in de vorm van foto's, documenten, ...

Alle informatie rond de feestelijkheden ‘450 jaar Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg’ kan u vanaf 1 maart vinden op: www.kerkglabbeek.be/450jaar

Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie 28 januari uitgesteld naar 25 maart

dinsdag, 11 januari 2022

Gezien de evolutie van de situatie inzake Corona, heeft het bestuur van de Kring moeten beslissen om de eerder aangekondigde algemene vergadering en de erop aansluitende nieuwjaarsreceptie, voorzien voor 28 januari, uit te stellen. Voor zover Corona niet nogmaals roet in het eten gooit, is vrijdag 25 maart voorzien als nieuwe datum.

Overhandiging van almanak 2022 aan burgemeester Reekmans

dinsdag, 11 januari 2022

Op 10 januari overhandigde een afvaardiging van het bestuur van de Kring een exemplaar aan Peter Reekmans, burgemeester en schepen van erfgoed van Glabbeek. Dit is immers niet zomaar een almanak als zovele andere: hij bevat immers voor elke dorpsgemeenschap van Glabbeek heel wat weinig of niet niet bekende weetjes over onze geschiedenis.

De almanak 2022 van de Heemkundige Kring is van de pers!

zaterdag, 18 december 2021

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van onze Kring, brengen we opnieuw een almanak uit voor 2022. De almanak, die zopas van de pers gerold is, is een Glabbeekse almanak met heel wat interessante weetjes over onze gemeente en haar geschiedenis. Elk van de zes dorpsgemeenschappen komt hierbij twee maal aan bod . Bestellen kan nog, best door overschrijving van € 10 op de rekening BE12 7865 6822 7192 van HKG vzw (vermeld ook je adres bij de betaling).

10 december 2021: Onze Kring in de krant

vrijdag, 10 december 2021

UITGESTELD WEGENS CORONA: 10 december 2021, Lezing 'Stambomen en Archieven'

woensdag, 10 november 2021

Op vrijdag 10 december 2021 organiseert onze Kring, met ondersteuning van de gemeente, een lezing door erevoorzitter Jozef Hendrickx over 'Stambomen en Archieven'. De lezing vindt plaats in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en start om 19u30.

Jozef Hendrickx was de eerste voorzitter van onze Kring. Hij heeft een ruime ervaring op gebied van stamboomonderzoek, onder meer als bestuurslid bij de vroegere afdeling Tienen van Familiekunde Vlaanderen, als vrijwilliger in de leeszaal van het Rijksarchief Leuven, door zijn opzoekingen in binnen- en buitenland naar diverse stambomen, ... In 2018 kreeg hij de Glabbeekse Lifetime Achievement Award voor Erfgoed.

Na de lezing zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen en de lezing wordt aangevuld met een kort overzicht van de actuele mogelijkheden voor opzoekingen langs de computer.

Alle geïnteresseerden zijn welkom, de toegang is gratis.

Gezocht: foto's en info over boerenleven vroeger

woensdag, 10 november 2021

Van 6 tot 8 mei 2022 organiseert onze Kring een expo over het boerenleven vroeger bij ons. Wie kan ons foto's en andere documenten bezorgen of lenen? Het gaat bv. over foto's van mensen van bij ons aan het werk op het veld, op het erf, met de dieren, ..., foto's van oude werktuigen en oude hoeves, documenten van landbouwtellingen, verzekering van dieren en gebouwen, diploma's, aan- en verkoopprijzen, ... Antwoord graag aan Edmond Denruyter, 0485 76 60 14, e_denruyter [at] hotmail [dot] com, Pepinusfortstraat 31, Bunsbeek.

Fototentoonstelling Van Parys & Dereze op 9 en 10 oktober 2021

dinsdag, 05 oktober 2021

Naar aanleiding van het overlijden van Odette Dereze op 21 november 2020 verscheen in ons jaarboek 2021 een artikel van de hand van Magda Guelinckx. De moeder van Odette was afkomstig van Attenrode en Odette werd op haar wens bij haar moeder bijgezet op het kerkhof van Attenrode. Op 9 en 10 oktober organiseert het gemeentebestuur van Glabbeek in de kerk van Attenrode een fototentoonstelling met werk van deze internationaal bekende fotojournaliste en haar voorgangster en meter Germaine Van Parys.

De Heemkundige Kring Glabbeek zal aanwezig zijn op deze tentoonstelling.

Zie voor meer informatie de affiche hierbij.

Historische informatie over de omgeving van ons HKG-lokaal (12 september)

donderdag, 09 september 2021

Op zondag 12 september is het ook Open Monumentendag. Daarom bieden wij U dan ter gelegenheid van onze opendeur de mogelijkheid om wat meer informatie te krijgen over de omgeving van het lokaal (pastorij, parochiezaal,kerk en kerkhof).

De informatierondes door onze voorzitter Edmond Denruyter starten in principe om 15, 16 en 17 uur voor het lokaal.

Opendeurdagen lokaal op zaterdag 11 en zondag 12 september

donderdag, 09 september 2021

Het nieuwe HKG-lokaal waarover we sinds ongeveer een jaar beschikken, betekent ongetwijfeld een mijlpaal in de geschiedenis van onze Kring, met dank aan het gemeentebestuur. De gemeente had ons reeds in 2004 een beperkte ruimte ter beschikking gesteld naast de toeristische dienst in Kapellen, ruimte die we al een aantal jaren deelden met deze dienst. Hoewel het nieuwe lokaal niet echt genoeg plaats biedt om onze volledige collectie te huisvesten, laat het ons wel toe om onze documentatie en kleine voorwerpen veilig op te bergen.
Het biedt ook de mogelijkheid om de collectie beter te ordenen en te inventariseren, iets waar we de laatste maanden hard aan hebben gewerkt.

Wij willen thans ons lokaal eens openstellen om onze leden en andere sympathisanten en geïnteresseerden de gelegenheid bieden om kennis te maken met het lokaal en onze werking. Het lokaal zal kunnen bezocht worden op zaterdag 11 september na de officiële openingen en tot 18 uur en op zondag 12 september van 14 tot 18 uur.
Wij geven dan ook uitleg aan de bezoekers over onze werking en onze collectie. Het café van het tegenover het lokaal gelegen Pcke zal bij deze gelegenheid eveneens geopend zijn. Daar worden ook een aantal boeken aangeboden (bv. zaken die we in meerdere exemplaren hebben of die buiten ons interessegebied vallen).

Officiële opening van het HKG-lokaal op zaterdag 11 september om 14 uur

donderdag, 09 september 2021

Als lid van onze Kring wordt U uitgenodigd op de officiële opening van ons nieuw lokaal door onze voorzitter en de burgemeester. Na de opening wordt aan de genodigden een drankje aangeboden en start de 'open deur' (zie ook verder). Uiteraard zullen we rekening moeten houden met de dan geldende Corona-regels (aantal personen dat tegelijk binnen kan, eventueel afstand en mondmasker, ...).

Voorstelling van ons jaarboek 2021 op vrijdag 10 september

donderdag, 09 september 2021

U wordt van harte uitgenodigd op de voorstelling van ons jaarboek 2021. De voorstelling, die vrij toegankelijk is voor iedereen (ook voor mensen die geen lid zijn), sluit aan op de hogervermelde Algemene Ledenvergadering in het Parochiecentrum van Kapellen. De start is voorzien om 20 uur met een inleiding door onze voorzitter en een toespraak van de burgemeester, gevolgd door een overzicht van de opgenomen teksten.

Na de voorstelling worden een drankje en een hapje aangeboden, krijgen de aanwezige intekenaars hun jaarboek(en) en kunnen de anderen eventueel een exemplaar aankopen.

Het schoonste dialectwoord: prijsuitreiking in beperkte kring

vrijdag, 11 september 2020

Niet minder dan 339 deelnemers stemden mee om uit de 10 finalewoorden van de wedstrijd de mooiste 3 te kiezen. De winnende woorden zijn ondertussen gekend, evenals de namen van de 3 winnaars bij de inzenders en de naam van de winnaar van de prijs die verloot werd onder de stemmers.

De uitreiking van de prijzen, oorspronkelijk voorzien tijdens de feestelijke voorstelling van ons jaarboek 2020, zal omwille van de coronaperikelen plaatsvinden in heel beperkte kring, op 11 september. De winnaars en hun partners zullen persoonlijk worden uitgenodigd op deze uitreiking, waarop verder alleen de bestuursleden van de Kring, de juryleden en een paar persmensen verwacht worden. Uiteraard zullen de nodige veiligheidsmaatregelen hierbij genomen worden. De aanwezigen zullen hierbij ook kennis kunnen maken met het jaarboek.

Het schoonste dialectwoord: meestemmen kan tot 30 juni!

dinsdag, 30 juni 2020

Stemmen kan onder meer op dit adres: https://www.heemkunde-glabbeek.be/dialect.

'Schoonste Glabbeeks Dialectwoord 2020': Verkiezingen van 15 mei tot 30 juni 2020

vrijdag, 15 mei 2020

Van 15 mei tot 30 juni kan er gestemd worden op de 3 mooiste dialectwoorden uit de 10 finalewoorden die in een eerdere ronde werden gekozen.
Iedere Glabbekenaar, ex-Glabbekenaar, ieder lid van een lokale vereniging kan deelnemen aan de verkiezing.
De uitslag zal bekend gemaakt worden tijdens de voorstelling van ons jaarboek 2020 op 11 september.
Dan zal ook een prijs verloot worden aan degenen die deelgenomen hebben aan de stemming.

Je kan onder meer aan de stemming deelnemen met volgende link: https://www.heemkunde-glabbeek.be/dialect.
Daarmee kom je terecht op een elektronisch deelnemingsformulier (kopiëer de link zonodig in je Internetbrowser).

Andere mogelijkheden om te stemmen vind je op het deelnemingsformulier (klik op de foto).

Wij kijken uit naar jouw stem!

Edmond Denruyter,
Voorzitter Heemkundige Kring Glabbeek vzw
 

Inzending mooie Glabbeekse dialectwoorden van 1 maart tot 1 mei 2020

zondag, 01 maart 2020

De Heemkundige Kring Glabbeek zoekt 'het schoonste dialectwoord' uit het Glabbeeks. Je kan het woord van jouw keuze inzenden tussen 1 maart en 1 mei 2020. Na verdere selectie worden de 'gouden', 'zilveren' en 'bronzen' dialectwoorden voorgesteld bij de voorstelling van ons jaarboek 2020 op vrijdag 11 september 2020. De inzenders van deze drie woorden krijgen een prijs.

Klik op de foto voor meer informatie, de details van de wedstrijd en het wedstrijdreglement.

Retrospectieve Fons Stels (i.s.m. de familie Stels)

zaterdag, 19 oktober 2019

Fons Stels (1911-1992) woonde en werkte de laatste 20 jaar van zijn leven in Bunsbeek, op de hoek van de Vissenakensesteenweg en de Broekstraat. De landschappen die hij schilderde, strekken zich uit van Haspengouw over zijn geliefde Hageland tot de Kempen. Maar ook bloemenstukken en stillevens bewijzen zijn technisch kunnen.
Zijn zin voor kleurgeving beleeft Fons het felst als glazenier: daar speelt hij met licht en een rijk kleurenpalet. Zowel in kerkramen (o.a. Bunsbeek, Hoeleden, …) waarin hij heiligen gestalte gaf, als in taferelen met Tijl en Nele, de seizoenen, of Bruegeliaanse figuren, straalt de zon door de kleuren.
En dan zijn er nog de talrijke beelden in hout en steen, de 140 tinnen schotels waarvan hij het ontwerp maakte, de pentekeningen, linosneden, aquarellen, …, alles uitgewerkt tot in de minste details.
Meer dan 100 werken van diverse aard uit privéverzamelingen bieden op deze tentoonstelling een mooi overzicht van het oeuvre van Fons Stels.
 
Waar

  • Parochiecentrum Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, 3380 Bunsbeek

Wanneer                           

  • Zaterdag 19 oktober 2019 van 14:00 tot 20:00
  • Zondag 20 oktober 2019 van 14:00 tot 20:00
  • Maandag 21 oktober 2019 van 18:00 tot 21:00
  • Dinsdag 22 oktober 2019 van 18:00 tot 21:00
  • Woensdag 23 oktober 2019 van 14:00 tot 19:00

Inkom gratis - iedereen is welkom

Contact

info [at] heemkunde-glabbeek [dot] be (info[at]heemkunde-glabbeek[dot]be)
016 77 12 37 - 0497 53 33 34

Voorstelling Jaarboek 2019

vrijdag, 13 september 2019

Op vrijdag 13 september 2019 vind de voorstelling van ons jaarboek 2019 plaats (met animatie en receptie).
Plaats: Gemeenschapscentrum De Roos, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek.
Aanvang: 20 uur.
Na de voorstelling kunnen de intekenaars de bestelde boeken afhalen. Wie niet ingetekend heeft kan het boek aankopen.
Inkom gratis - Iedereen is welkom.

Einddatum voor intekening op jaarboek 2019 aan verlaagde prijs op 19 juli 2019

vrijdag, 19 juli 2019

Zie onder 'Jaarboeken' voor meer details.

Bezoek aan de tentoonstelling 'De Helden van het Vaderland'

zaterdag, 15 juni 2019

De tentoonstelling 'De Helden van het Vaderland - De vergankelijkheid van de herinnering', in het Toreke te Tienen, werd geopend op 9 november 2018 en sluit op 31 augustus 2019. Ze handelt over het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er is ook een parallel met de vluchtelingenproblematiek van vandaag en een sfeerbeeld van Tienen in het begin van de 20ste eeuw. We bezoeken deze tentoonstelling met een gids.
Zaterdag 15 juni 2019 om 15 uur
Samenkomst aan het museum om 14u50 (Grote Markt 6, Tienen)
Duur ongeveer 1u30
Deelname: leden HKG € 4, niet-leden € 6

Lezing over ons dialect

vrijdag, 12 april 2019

Op vrijdag 12 april 2019 om 19u30 organiseert de Heemkundige Kring samen met de gemeente Glabbeek, in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Stationstraat 14 te Kapellen, een lezing met als titel 'Een knipoog naar ons dialect'.

De lezing wordt gegeven door professor Dany Jaspers van de KULeuven (Faculteit Letteren, Campus Brussel).

Nu het dialect steeds meer onder druk komt en bij een bepaalde generatie op sterven na dood is, wil onze Kring ook dit stukje (taal)geschiedenis in de schijnwerper zetten. Zeker als de gewesttaal vervangen wordt door een soort tussentaal, die vis noch vlees is. Professor Jaspers, secretaris van de vereniging voor Limburgse dialecten, dompelt ons onder in de wereld van onze 'moedertaal'. Eeen stukje nostalgische geschiedenis van onze dialecten.

Grellig goed zuë en zeiker ni te misse!
De toegang is gratis.
 

Toeristische wandeling in Kapellen

woensdag, 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart organiseren de Hagelandgidsen een toeristische wandeling door Kapellen. De Hagelandgidsen zijn een vereniging van gediplomeerde toeristische gidsen die gepassioneerd zijn door het Hageland. De Heemkundige Kring levert een bijdrage tot deze wandeling in de vorm van informatie.

Afspraak hiervoor op woensdag 20 maart om 14 uur aan de kerk van Kapellen.
Prijs: € 2.

Verborgen verleden in de Paddepoel

zondag, 24 februari 2019

HKG verleent zijn medewerking aan de erfgoedwandeling die Natuurpunt Glabbeek organiseert op zondag 24 februari 2019 van 14 tot 17 uur.
Afspraak aan de Sint-Quirinuskerk te Bunsbeek om 14 uur.
Deelname gratis voor leden van Natuurpunt en van onze Kring en voor kinderen. Andere betalen € 5 per persoon.
Info: Guido Martens, 016 82 27 76, giedomar [at] gmail [dot] com.

Nieuwjaarsreceptie

dinsdag, 22 januari 2019

Aansluitend bij de algemene ledenvergadering bieden wij aan onze leden en alle andere geïnteresseerden onze nieuwjaarsreceptie aan. Op het progamma, naast de eigenlijke receptie, ook de voorstelling van ons jaarprogramma 2019.

Algemene ledenvergadering

dinsdag, 22 januari 2019

Onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering voor de leden zal plaats vinden op dinsdag 22 januari 2019 om 19u30 in het Parochiecentrum van Kapellen (Dorpsstraat 30). Op het programma voornamelijk een overzicht van de werking in 2018 en het voorleggen van de rekeningen van de vereniging.

Quiz voor OKRA Glabbeek

donderdag, 11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseerde de seniorenvereniging OKRA in het PC’ke van Bunsbeek, met de steun van HKG en de gemeente Glabbeek, een quiz waarop alle senioren van Glabbeek uitgenodigd waren. Ons bestuurslid Dries Ceuppens was de ontwerper van de quiz en fungeerde tevens als quizmaster.

Ontvangst Heemkring Libbeke in Zuurbemde

zaterdag, 06 oktober 2018

Op zaterdag, 6 oktober 2018, organiseerde de Heemkundige Kring Glabbeek voor de Heemkring Libbeke een bezoek aan het beschermde dorpscentrum en de Sint-Catharina-kerk van Zuurbemde.

Reeks van 4 lessen over stamboomonderzoek

dinsdag, 02 oktober 2018

Je stamboom: Cursus genealogie voor beginners - ONTDEK HET VERHAAL VAN JE FAMILIE

Op 2, 9, 16 en 30 oktober 2018 was de Heemkundige Kring Glabbeek gastheer voor een cursus over familiekunde en stamboomonderzoek, verzorgd door Familiekunde Leuven. Doelstelling was de beginnende genealoog een overzicht te geven over meerdere aspecten van zijn hobby. De cursus vond plaats in het Parochiecentrum van Bunsbeek.

Voorstelling jaarboek 2018

vrijdag, 14 september 2018

Op vrijdag 14 september hadden we de traditionele voorstelling van ons jaarboek in GC De Roos, opgeluisterd met muziek en met een drankje. Daarnaast was er een kleine tentoonstelling van een selectie van onze recente aanwinsten.

Tentoonstelling 100 jaar einde WO I en het verzet tijdens WO II (24-26/08)

vrijdag, 24 augustus 2018

Naar aanleiding van 100 jaar einde van WO I organiseerde het gemeentebestuur een tentoonstelling over WO I en het verzet tijdens WO II. Op vrijdag 24 augustus om 19 uur wordt de tentoonstelling geopend. Tijdens de nocturne  op 24 augustus werd ook de film over de opgraving van de Lancaster NN775 gelanceerd. Zaterdag 25 en zondag 26 augustus was de tentoonstelling doorlopend geopend met randanimatie.
De Heemkundige Kring had een mooie stand op deze tentoonstelling.
 

Voorstelling gids Lindeboomwandeling WO I

zaterdag, 18 augustus 2018

De Lindeboomwandeling in Bunsbeek werd bij de herdenking van 100 jaar begin WO I in augustus 2014 ingewandeld. Het was een ontwerp van onze voorzitter Edmond Denruyter. Dit jaar heeft Edmond een gedetailleerde gids voor deze wandeling opgesteld.
Op zaterdag 18 augustus 2018 stelde de Heemkundige Kring deze nieuwe wandelgids voor in ’t PCke te Bunsbeek.

Daarna werd een gedeelte van het parcours gezamenlijk afgelegd met als hoogtepunt het Herdenkingskruis waar destijds de gevallenen in een massagraf werden begraven.

Bij de terugkeer in ’t PCke wachtte de deelnemers een lekker stukje taart en/of een even lekkere KRINUS en konden ze gezellig nog wat nakaarten terwijl de auteur met plezier zijn boeken signeerde.

De Guldensporenslag. Wat is waarheid en wat is mythe?

zondag, 10 juni 2018

Op dinsdag 10 juni, de vooravond van de Guldensporenviering, om 19u30, gaf Bart Beheydt, nationaal ondervoorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Davidsfonds vzw, in de Bibliotheek een causerie over bovenvermeld onderwerp. Hij focuste daarbij niet uitsluitend op de Guldensporenslag zelf, maar vertelde de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen vanaf het ontstaan in de 9e eeuw tot de Bourgondische periode, waarbij hij wel telkens doorspoelde naar die momenten die relevant zijn voor de verhouding tussen Vlaanderen en Frankrijk. Daardoor kreeg zijn verhaal een originele en boeiende, levendige invalshoek en werd het geen droge materie. Onze Kring werkte mee met Davidsfonds Glabbeek, het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek aan de organisatie van deze avond.

Open deur bij de 6 Glabbeekse Parochiekerken

zondag, 03 juni 2018

Op zondag 3 juni organiseerde de Heemkundige Kring Glabbeek, in samenwerking met de Kerkfabrieken van de Glabbeekse parochies, een Openkerkendag. De zes parochiekerken openden dan hun deuren.

Gidsbeurten:
Voor elke kerk waren ook 2 gidsbeurten van een half uur voorzien, waarbij gelegenheidsgidsen uitleg gaven over de kerk en haar beziens-waardigheden.

Bezoek aan de molen Moiné, en aansluitend aan de O.L.V. Kapel in Lubbeek

zaterdag, 21 april 2018

Op zaterdag 21 april om 14 u gaan we de molen Moiné bekijken, gelegen aan de Broekstraat nummer 29 in Lubbeek. De molen is eigendom van onze medeleden Jozef en Denise Pierlet-Moiné, die ook als gids zullen optreden tijdens ons bezoek. De stenen windmolen werd in 1864 gebouwd in vervanging van een vroegere houten windmolen. In 1919 werd hij eigendom van de familie Moiné. Toen hij in 1921 zijn wiekaandrijving verloor werd hij uitgerust met een gasmotor om mettertijd een elektrische aandrijving te krijgen. Aan de molen is ook een klein museum verbonden.

Aansluitend (waarschijnlijk rond 15u30) gaan we een kijkje nemen in de O.L. Vrouw-kapel aan de Binkomstraat 14. Naar het schijnt is dit, na Scherpenheuvel en Halle, de belangrijkste bedevaartplaats van Vlaams-Brabant. Mensen van de Heemkundige Kring Libbeke zijn bereid gevonden om als gids op te treden bij dit bezoek.

Deelname aan beide bezoeken is gratis - iedereen is welkom, ook niet-leden.

De verplaatsing gebeurt met eigen middelen (probeer iets voor 14u bij de molen te zijn).

Voor bijkomende inlichtingen en/of eventueel carpoolen neemt U best contact met ons secretariaat (info [at] heemkunde-glabbeek [dot] be (info[at]heemkunde-glabbeek[dot]be), of 016 77 90 59 / 0497 53 33 34).
 
U kan een kaartje met de ligging van de molen en de kapel terugvinden.
 

Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen

dinsdag, 20 maart 2018

Op dinsdag 20 maart om 19u30 (Nacht van de Geschiedenis) organiseren de Heemkundige Kring en Davidsfonds Glabbeek samen een lezing over 'Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen'. Spreker is Dries Ceuppens, die eerder al een artikel over dit onderwerp schreef voor het jaarboek 2015 van de Heemkundige Kring.

Neogotiek is de stijl van de kerk van Kapellen en van verschillende recentere kerken in de omgeving. Mathias Zens (1839-1921) was een beeldhouwer van Duitse afkomst, die zich vestigde in het Gentse. Deze kunstenaar / ondernemer maakte vooral naam met kerkinrichting. Hij leverde een belangrijke bijdrage tot de inrichting van de kerk van Kapellen, die mede deze kerk maakt tot een 'monument'. Verschillende werken van hem bevinden zich ook in de kapel van de Grauwzusters in Tienen.

De lezing wordt ondersteund door een PowerPoint-projectie. Na afloop kunnen de aanwezigen de werken van Zens bekijken en wordt hen een glaasje aangeboden. Iedereen is welkom.

Nieuwjaarsreceptie

dinsdag, 23 januari 2018

Aansluitend bij de algemene ledenvergadering bieden wij aan onze leden en alle andere geïnteresseerden onze nieuwjaarsreceptie aan. Op het progamma, naast de eigenlijke receptie, de voorstelling van ons jaarprogramma 2018 en een quiz over de kennis van Glabbeek en zijn geschiedenis. Het geheel start om 20 uur, eveneens in de kleine zaal van de Glazuur, Dries 7A, in Glabbeek. Vrije inkom.

Algemene ledenvergadering

dinsdag, 23 januari 2018

Onze jaarlijkse algemene vergadering voor de leden vindt plaats op dinsdag 23 januari 2018 om 19u30 in de kleine zaal van de Glazuur, Dries 7A in Glabbeek. Op het programma voornamelijk een overzicht van de werking in 2017 en het voorleggen van de rekeningen van de vereniging.

Glabbeek herdenkt

zaterdag, 11 november 2017

Vanaf 8.00 uur - Bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten
09.30 uur - Herdenkingsviering in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen
10.30 uur - Evocatie (Parochiecentrum Kapellen)

Voorstelling van ons jaarboek 2017 en opening tentoonstelling 'De school van toen'

vrijdag, 15 september 2017

Op vrijdag 15 september 2017 om 20 uur stellen wij graag onze jubieum-editie van ons jaarboek voor in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Glabbeek.
Na de voorstelling van het jaarboek volgt de opening van de tentoonstelling 'De school van toen' in GC De Roos. Deze loopt tot 19 september.
Openingsuren van de tentoonstelling zijn in de maak maar ze zal alvast zaterdag, zondag voormiddag en namiiddag als tevens maandag en dinsdag avond toegankelijk zijn.
 

Voorstelling zesde kerkgids Glabbeek

vrijdag, 09 juni 2017

Met ruime belangstelling stelde de Heemkundige Kring op 9 juni 2017 haar zesde kerkgids voor, uitgebracht onder regie van Dries Ceuppens.
De Sint-Niklaaskerk was andermaal de locatie voor deze laatste uitgave in haar reeks over de zes Glabbeekse parochiekerken.
Via het secretariaat 016/779059 kan ze steeds aangekocht worden tegen betaling van 5€.

Tentoonstelling "Het leven in Glabbeek tijdens Wereldoorlog II"

vrijdag, 28 april 2017

Het laatste weekend van april organiseerde de Gemeente Glabbeek in samenwerking met meerdere verenigingen de tentoonstelling "Ons dorp tijdens WO II".
We herdenken de slachtoffers en stelden ons opzoekingswerk ten toon. Ook de Heemkundige Kring werkte hieraan mee.
We bundelden onze intervieuws en opzoekingswerk uit onze eerdere jaarboeken en nieuwe informatie aan onze stand.

2017: HKG wordt 25!

zondag, 01 januari 2017

In 2017 viert de Heemkundige Kring Glabbeek haar 25ste verjaardag!