Back to top

Jaarboek 1998

 • De St.-Antoniuskerk van Wever (D. Ceuppens), p. 7
 • Antonius, de patroonheilige van de parochie Wever (D. Ceuppens), p. 19
 • De glasramen van de St.-Antoniuskerk (D. Ceuppens), p. 23
 • Geschil tussen pastoor en koster - Wever anno 1686 (H. Devos / J. Hendrickx), p. 27
 • Goederen van de pastorij van Wever anno 1686 (H. Devos), p. 34
 • De geschiedenis van de school te Wever (M. Saelmaekers), p. 36
 • Herinneringen aan het Wever van toen (G. Denruyter / D. Ceuppens), p. 41
 • Woordafleiding van "Heinkensberg" (J. Hendrickx), p. 45
 • De kapel O.L. Vrouw van de Heinkensberg (D. Ceuppens), p. 47
 • De praalstoeten ter ere van O.L Vrouw van de Heinkensberg (D. Ceuppens), p. 51
 • "Jacques de Gobertange" of "Bileam de Ammoniet"? - Kanttekening bij een kraagsteen op de westgevel van de Tienses O.L. Vrouw ten Poelkerk (H. Ausloos), p. 67
 • Analyse van het register van de burgerlijke stand van de gemeente Glabbeek inzake geboorten van 1792 tot 1812 (R. Hermans), p. 77
 • De Bunsbeekse voorouders van kunstschilder baron Eugène Laermans (1864-1940) (R. Hermans), p. 82
 • De volkstelling van 1795 in de gemeente Weveren (A. Laermans), p. 84
 • Kapellen en de Boerenkrijg (A. Moreau), p. 90
 • Erard van Schore, burgemeester van Leuven en heer van Zuurbemde (H. Devos), p. 93
 • Volksgeloof: Zeggelen, en oud volksgebruik voor moeilijke gevallen (J. Hendrickx), p. 96
 • Het geslacht van Hinnisdael - Vechmaal, Kerkom, Hoeleden (J. Hendrickx), p. 98