Back to top

Jaarboek 2016

  • Vliegramp in Kongo op 19 juli 1960 – Gaston Denruyter – Op 19 juli 1960 stortte in Sake-Masisi, in Noord-Kivu, Kongo, een Belgisch militair vliegtuig neer, met naast de 5 bemanningsleden 40 militairen van Kleine Brogel en Brustem aan boord. Slechts 4 personen overleefden de ramp. Onze streek deelde in de rouw: onder de slachtoffers waren Jozef Toussaint uit Zuurbemde, René Vanhove uit Kapellen, Omer Lemmens uit Binkom en Jozef Holsbeek uit Hoeleden.
  • De schuttersgilde van Zuurbemde – Edmond Denruyter – Aan het rekeningboek van de Sint-Sebastiaansgilde van Zuurbemde werd in ons jaarboek van 2008 door Herman Vanclooster reeds een eerste artikel gewijd. In het jaarboek van 2016 brengen we een verdere analyse van de details van het gildeboek, met betrekking tot het reglement, de organisatie, de leden of gildebroeders, de functies in de gilde, …
  • Pieter Adam van Dinter, Tiens orgelmaker – Bruno Bruyninckx – In november 2015 kreeg de voorzitter van onze Kring de vraag van een zekere Clement Van Dinter of het mogelijk was het orgel van de Sint-Andrieskerk van Attenrode, het werk van een van zijn voorouders, te komen bekijken. Wie was deze Van Dinter, een orgelbouwer waarvan we de naam onder meer ook terugvinden in de archieven van Zuurbemde en Wever.
  • Rie Das uit Wever, honderdjarige in 1960 – Gaston Denruyter – Op 26 augustus 1960 werd Severinus Das, geboren te Attenrode-Wever en wonende in Wever, 100 jaar. In dit artikel worden de resultaten samengevat van wat we verzamelden aan informatie over de eeuweling en vooral over de viering zelf. Aanvullend vroegen we ons af hoe uitzonderlijk een 100-jarige wel mag zijn bij ons.
  • De molens van Hoeleden – Godelieve Feyaerts – In Hoeleden hebben in het verleden meerdere molens gestaan, zeker als we de molens op de Hel, vroeger bij Bunsbeek, er bij rekenen. Een paar jaren geleden was over deze molens nog maar weinig informatie te vinden. Thans zijn meer gegevens beschikbaar. In dit artikel worden de gegevens over de Hoeledense water-, wind- en ‘vuurmolens’ besproken.
  • Missieprediking in Wever en elders – Dries Ceuppens – De ouderen onder ons herinneren zich de ‘missies’ in onze parochies, met donderpreken, extra biecht- en communiegelegenheid, processies, enz. Deze missies worden toegelicht, onder meer aan de hand van een aantal verslagen uit het archief van de Sint-Antoniusparochie van Wever.
  • Herinneringen van Alice Vangoidsenoven-Bruyninckx uit Bunsbeek (en Glabbeek-Zuurbemde) – Opgetekend door Edmond Denruyter en Staf Vandegaer – Alice Vangoidsenoven is afkomstig van Schaffelberg, waar ze nog steeds woont. Ze bracht haar jeugd door in Bunsbeek en Zuurbemde. Ze is ook de weduwe van Felix Vangoidsenoven, de laatste burgemeester van Bunsbeek.
  • Wereldoorlog I: Soldaten uit Attenrode-Wever -  Koen Lagae – Hier wordt het wedervaren verteld van een aantal soldaten uit Attenrode-Wever tijdens de eerste wereldoorlog. Vier er van overleefden de oorlog niet, enkele anderen waren voor het leven getekend.
  • Herinneringen van een Glabbeekse tiener aan de jaren 1940-1945 – Marius Lox – Marius Lox, ondertussen 86 jaar, bracht de jaren 1940-1945 grotendeels in Glabbeek door. Hij schreef voor ons zijn herinneringen aan de oorlogsperiode neer met veel details en anekdotes. In dit artikel kan U onder meer lezen hoe er in die moeilijke tijd varkens waren met 8 poten …
  • Eugène Laermans, kunstschilder met wortels in Bunsbeek – Hubert Bovens – Baron Eugène Laermans (1864-1940) was een bekend kunstschilder en in zijn tijd een van de meest vooraanstaande figuren uit de Belgische kunstwereld. Zijn grootvader werd geboren in Bunsbeek. In ons jaarboek 1998 verscheen reeds een korte biografie van de schilder. Met heel wat bijkomende gegevens brengen we thans een vollediger levensbeschrijving.