Back to top

Jaarboek 2021 - Inhoudsoverzicht

In Memoriam Hilde ClaesEdmond Denruyter en Maria Saelmaekers

Jules Oversteyns, boekhandelaar en (hobby) kunstschilder – (en enkele van zijn tijdgenoten kunstenaars 'Vrije Kunst' (1930-1940)) – Edmond Denruyter - Jules Oversteyns was afkomstig van Kapellen, had een winkel in Tienen, en woonde na zijn pensionering in Bunsbeek – Hij was een gedreven en graag geziene boekhandelaar en tevens een talentrijke amateurschilder - een aantal tijdgenoten die samen met hem exposeerden, komen ook kort aan bod.

De (kasteel)heren van Attenrode en het kasteelPeter Reekmans, Jonas Vangroenendael en Staf Vandegaer - Het kasteel van Attenrode is een stuk waardevol erfgoed en de (kasteel)heren hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Attenrode-Wever. Peter Reekmans en Jonas Vangroenendael stelden een korte tekst samen met basisgegevens over het kasteel en zijn bewoners. Met de informatie uit de collectie van de Heemkundige Kring en verdere opzoekingen, konden we deze gegevens in belangrijke mate aanvullen en verduidelijken. Dit verhaal vertelt de geschiedenis van de heren van Attenrode vanaf de eerste baron in 1624 tot op vandaag.

Het verhaal van Arsène De Coster, ereburgemeester van GlabbeekMaria Saelmaekers – Met 30 jaar burgemeesterschap, eerst van Glabbeek-Zuurbemde, nadien van de fusiegemeente Glabbeek, is Arseen onbetwistbaar iemand die zijn stempel gedrukt heeft op onze lokale geschiedenis. We brengen hier de neerslag van een terugblik met hem over de voorbije 90-jaar van zijn leven, waarbij dient gezegd dat de Coronaperikelen het gesprek niet vergemakkelijkt hebben.

MK 29 en depot 2 in Glabbeek – Bijkomende informatieEdmond Denruyter - Een overzicht van de goede en zeer goede dagen van MK 29 – In ons jaarboek 2020 publiceerden we een artikel van Peter Reekmans met basisgegevens over de twee militaire depots van de Mobilisatiekern 29 in onze gemeente. Ondertussen vonden we heel wat bijkomende informatie hierover, die ons in staat stelde een overzicht te maken van de goede en zeer goede dagen van MK 29 in het algemeen en depot 2 in het bijzonder.

Leonie Lecocq uit Attenrode 100 jaarMagda Guelinckx en Staf Vandegaer – Leonie werd honderd op 12 juli 2021. Naar aanleiding van deze toch nog steeds bijzondere verjaardag hadden wij een gesprek met deze kranige dame over haar leven en belevenissen, met zijn mooie en mindere momenten. Voor ons bemoeilijkte ook hier Corona de zaak wat.

Odette Dereze, internationaal bekende fotojournaliste met roots in AttenrodeMagda Guelinckx – Op 21 november 2020 overleed in Sint-Joost-ten-Node Odette Dereze. Deze nicht van Leonie Lecocq was een internationaal bekende fotojournaliste die als favoriete fotografe van koning Boudewijn koninklijke reizen over de hele wereld meemaakte. Ze maakte ook portretten van talrijke beroemdheden en groten der aarde. Haar moeder was afkomstig van Attenrode. Odette werd ook begraven in Attenrode. In dit artikel een uitgebreide biografie van Odette.

Wereldoorlog II in Glabbeek, juni 1940 tot mei 1941Staf Vandegaer - In vorig jaarboek bespraken wij de aanloop naar en het verloop van het begin van WO II tot en met de capitulatie, gezien vanuit Glabbeeks standpunt. In 2021 brengen we het vervolg van dit verhaal in de 12 maanden die volgden op de 18-daagse veldtocht.

De heilige Dominicus en de invloed van de Dominicanen bij ons Dries Ceuppens – In de meeste van onze kerken vindt men een of andere afbeelding terug van de H. Dominicus. Een verklaring hiervan kan liggen in de langdurige aanwezigheid van de Dominicanen in Tienen.

De archeologische opgravingen in Glabbeekde archeologen - Bij de aanleg van een rioleringscollector tussen Glabbeek en Attenrode deden archeologen een unieke historische vondst. In een strook van ruim 1 kilometer werden er maar liefst 15 pottenbakkersovens, 1 metaaloven en nog veel meer daterende uit de Laat-Romeinse tijd tot de vroege Middeleeuwen gevonden. In dit artikel vind je hierover meer informatie.