Back to top

Jaarboek 2018

 • Voorwoord
 • 1917, het jaar van de oorlogsmoeheid. Een verkenning aan de hand van het dagboek van Arthème Decoster en de memoires van Emiel Goën – Koen Lagae – Een gevolg van drie jaar oorlog was het ontstaan van een zekere oorlogsmoeheid, een aantasting van het moreel van de troepen. Dit weinig besproken aspect van WO I wordt hier toegelicht, in de eerste plaats aan de hand van de boodschappen in het dagboek van Arthème Decoster en de memoires van Hendrik Emile Goën, beiden oorlogsvrijwilligers uit Zuurbemde.
 • Jules Libersens en Herman Ginckels, gesneuveld op 28 september 1918 - Edmond Denruyter -
 • 28 september 1918 was de eerste dag van het eindoffensief in WO I. Jules Libersens, dienstplichtige van de lichting 1913, en Herman Ginkels, oorlogsvrijwilliger, twee kameraden allebei afkomstig uit Glabbeek, sneuvelden beiden op deze eerste dag van het bevrijdingsoffensief dat tot 11 november zou duren. Hun verhaal.
 • Voedselvoorziening en andere hulp in Glabbeek tijdens WO I - Staf Vandegaer - Over de organisatie van de voedselbevoorrading en andere hulp op nationaal vlak tijdens WO I is heel wat informatie te vinden. Het is daarbij niet altijd eenvoudig voor ons om te vatten in welke mate er in landelijke gemeentes zoals de onze er een probleem van voedselvoorziening kon zijn, en welke oplossingen men hiervoor vond. Dit artikel wil een beeld geven van de situatie hier bij ons in Glabbeek.
 • Uit het dagboek van Rooske Pierlé - Edmond Denruyter - Rosa Pierlé begon in maart 1994, in haar 86ste levensjaar, aan een dagboek over haar jeugdjaren. Haar belevenissen tijdens WO I vormen een belangrijk deel van deze herinneringen. In dit artikel wordt o.a. dit gedeelte van haar dagboek beschreven.
 • De klokken van de Glabbeekse kerken - Jef L. Teugels en Werner Wouters - De auteurs werken al sinds jaren aan het opmaken van een inventaris van de kerkklokken in onze streken en hebben recent ook de 'luiklokken' in Glabbeek aangepakt. In dit artikel hebben zij voor ons de informatie over onze klokken en hun geschiedenis samengevat. Daarnaast bevat het artikel ook algemene informatie over klokken en klokkengieters.
 • Honger in onze gewesten en de strijd van de mens tegen natuur en klimaat - Godelieve Feyaerts - Als het over hongersnood en vergelijkbare rampen gaat, dan denken we meteen aan arme streken in Afrika, waar de bevolking gebukt gaat onder oorlogen, dictatoriale regimes, of extreme weersomstandigheden. In dit artikel leren we, aan de hand van een historisch overzicht, dat ook onze streken hun deel van dit soort ellende gekend hebben.
 • Houtem en IJzeren in de 13de eeuw - Jozef en Hilde Hendrickx-Jossa - Over het gehucht IJzeren, dat gelegen was bij de weg van Tienen naar Diest en naar Linter, grotendeels op het grondgebied van Bunsbeek, en over de vermelding van dit gehucht in een geschrift van de 13de eeuw.
 • 6 augustus 1941: Wellington-bommenwerper van de RAF stort neer in Zuurbemde - André Bruyninckx - Onze dorpsgenoot André Bruyninckx houdt zich sinds jaren onder meer bezig met de studie van de vliegtuigcrashes in Glabbeek tijdens WO II. Hier beschrijft hij voor ons in het kort de crash van een Engelse Wellington-bommenwerper in Zuurbemde, aan de hand van getuigenissen van een bemanningslid en van omwonenden.
 • Bezoek aan de 100-jarige Helena Degeest uit Wever - Leona Taes met medewerking van Simone Berghen - Verslag van een gesprek met de eeuwelinge, waarbij onder meer haar eigen geschiedenis en deze van de omgeving waarin zij leefde, aan bod komen.
 • Louisa Sondervorst uit Bunsbeek - Interview door Ruben Donvil op 3 oktober 2016, eindbewerking tekst door Staf Vandegaer - De herinneringen van 'Louisa van Morres', 94 jaar bij het interview, die het grootste deel van haar beroepsloopbaan gewerkt heeft als onderwijzeres in de gemeenteschool van Stok, die toen nog deel uitmaakte van Bunsbeek.
 • Het levensverhaal van Maurice Denruyter, de laatste 'coiffeur' van Bunsbeek - Edmond Denruyter - In een gesprek vertelt Maurice het levensverhaal van zijn jeugd, de oorlog, de opleiding, de stiel van kapper. Hij was sinds onheuglijke tijden de kapper van ontelbare Bunsbekenaren en anderen. Na de kapbeurt vertrok men steevast met een hele valies vol nieuws.