Back to top

Jaarboek 2020

De familie Polleunis uit Bunsbeek in WO II - Herinneringen van de kinderen Polleunis, samengevat door André Bruyninckx, bewerkt door Edmond Denruyter - Dit is het verhaal van de familie van Felix Polleunis en Irma Quinten uit Bunsbeek die bij het begin van WO II met hun kinderen voor de oprukkende Duitsers op de vlucht sloegen, na hun terugkeer Russische krijgsgevangenen verborgen, moesten smokkelen opdat iedereen eten zou hebben, enz.

Glabbeekse 'heilige' bronnen - Staf Vandegaer - Al van in het steentijdperk schreef men geneeskracht toe aan het water van bepaalde bronnen. Bij de kerstening van onze streken is dit idee behouden, maar werden deze bronnen dan toegewijd aan een heilige. Ook bij ons hebben wij zulke bronnen: de Sint-Sulpitiusbron aan de kerk van Zuurbemde en de Sint-Quirinusbron niet ver van de Tiensesteenweg en de Linde(straat) in Bunsbeek.

De Mobilisatiekern 29 in Glabbeek - Peter Reekmans - Na WO II werden in België een aantal 'Mobilisatiekernen' opgericht, om snel materiaal en manschappen te kunnen mobiliseren. Voor onze streek was er de MK 29, die beschikte over vijf depots en een staf. Bij ons waren er de depots van Glabbeek en Attenrode-Wever, terwijl ook de staf van MK 29 later naar Glabbeek gekomen is. Hier vinden we een korte geschiedenis van 'onze' depots.

Het bestuur van Bunsbeek onder Hollands bewind - Staf Vandegaer - Na de Franse overheersing maakten wij van 1815 tot 1830 deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, onder Willem II. Aan de hand van een boek met de verslagen van de beraadslagingen van het gemeentebestuur van Bunsbeek van 1818 tot 1835, kunnen we vaststellen hoe de gemeente in deze tijd bestuurd werd.

Corona: het virus en de heilige - Edmond Denruyter - De term 'Corona' is hoogstwaarschijnlijk het meest gebruikte nieuwe woord van 2020. Maar er is ook een heilige met deze naam, de heilige Corona of Korona, die leefde in de 2de eeuw na Christus. Haar feestdag wordt gevierd op 14 mei, dit jaar op het hoogtepunt van de crisis. Meer informatie hierover.

Het verhaal van Denis Geyskens - Opgetekend op 13 december 2019 door Staf Vandegaer - Alhoewel Denis Geyskens, ondertussen 92 jaar voorbij, nu in Meensel woont, heeft hij heel wat banden met Wever en Glabbeek. In het jaarboek 2008 brachten we het verhaal van zijn tijd als beenhouwer op een Kongoboot. Hier vertelt hij ons in het kort het verhaal van de rest van zijn leven. Fascinerend in zijn zeer gevarieerde loopbaan is onder meer het avontuurlijk verloop van de vlucht van de familie bij het begin van de Tweede Wereldoorlog.

125 jaar Landelijke Gilde in Bunsbeek - Maria Saelmaekers - In september 2019 vierde de Landelijke Gilde van Bunsbeek haar honderd vijfentwintigste verjaardag. De Boerengilde van Bunsbeek werd immers opgericht in 1894, vier jaar na het ontstaan van de Belgische Boerenbond. Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde de landbouw sterk. In antwoord op de nieuwe situatie ontstonden in 1971/1972 uit de Boerengilden naast de Bedrijfsgilden onder meer de Landelijke Gilden. In dit artikel wordt de specifieke geschiedenis van de Boerengilde/Landelijke Gilde van Bunsbeek beschreven.

Pater Jan (Moriaux): priester, leraar, journalist … - Gesprek met Magda Guelinckx en Staf Vandegaer op 26 februari 2020 - Verhaal bewerkt door Magda Guelinckx - Eerwaarde Pater Jan Moriaux OFM, met zijn kloosternaam Pater Gerold, is een Minderbroeder Franciscaan. Bij ons is hij algemeen bekend als 'pater Jan', de man die tot voor een paar jaren onder meer de kerkdiensten verzorgde in Attenrode en Wever. Wellicht minder bekend zijn een aantal andere zaken die pater Jan in zijn loopbaan gedaan heeft: journalist, leraar, jeugdbegeleider, enz. Net voor de Corona-beperkingen hadden we afspraak met de pater voor een babbel over zijn leven.

Wereldoorlog II in Glabbeek: het ontstaan van de oorlog - de Achttiendaagse Veldtocht - Staf Vandegaer - 80 jaar geleden, op 10 mei 1940, viel Duitsland België binnen en begon voor ons WO II. 75 jaar geleden, op 8 mei 1945, eindigde de oorlog formeel. In dit artikel hebben wij de ons bekende feiten en gebeurtenissen hierover met betrekking tot Glabbeek en directe omgeving in chronologische volgorde weergegeven en proberen te kaderen. Dit overzicht is beperkt tot de periode die eindigt met de capitulatie van België op 28 mei 1940. De bedoeling is om in een volgend jaarboek dieper in te gaan op een volgende periode.

Sint-Norbertus en de Antwerpse ketter TanchelmDries Ceuppens - Op een van de glasramen in het koor van de kerk van Bunsbeek vinden we een afbeelding van de H. Norbertus met aan zijn voeten een liggende man. De man houdt een rol papier vast waarop zijn naam staat: Tanchelm, terwijl een omgevallen kelk met hosties verwijst naar ketterij. In het kort het verhaal van deze Tanchelm.