Back to top

Jaarboek 2014

 • Im Kriegsgefangenenlager: Alexander en Charles Vanhellemont († 1918) - Koen Lagae - Beschrijving van het lot van twee neven, Alexander uit Kapellen en Charles uit Glabbeek, die na de eerste dagen van WO I aan het front, door de Duitsers weggevoerd worden richting krijgsgevangenenkamp in Duitsland. Charles sterft een week na de wapenstilstand in krijgsgevangenschap, Alexander  wordt in de lente van 1918 gerepatrieerd naar Zwitserland en overlijdt in september 1918 in een sanatorium in Frankrijk aan de gevolgen van de krijgsgevangenschap.
 • Het kruis aan de kerk van Attenrode - Gaston Denruyter - De geschiedenis van het herdenkingsmonument van de eerste wereldoorlog in Attenrode.
 • Het Gildenhuijs van de Confrerie van Sinte Sebastiaen binnen de dorpe van Glabbeeck - Herman Swinnen - De Sint-Sebastiaensgilde van Glabbeek besliste in 1776 om een nieuw gildehuis te bouwen. In dit artikel lezen we onder meer de geschiedenis van de afbraak van het oude en de bouw van het nieuwe gildehuis en de perikelen rond de verhuring.
 • Fruitbedrijf Kamiel Veulemans / Germaine Mellaerts in Kapellen - Gaston Denruyter - Hier vinden we het resultaat van een gesprek met het echtpaar Veulemans-Mellaerts, over hun verleden en vooral over hun ervaring als pioniers voor de moderne fruitteelt.
 • Het liedje van den Hoenderbond - Een tekst over de geschiedenis van de Hagelandse Hoenderbond kon wegens plaatgebrek niet gepubliceerd worden in dit jaarboek. Hier vinden we wel de tekst van het liedje van de Hoenderbond, vermoedelijk uit de dertiger jaren van vorige eeuw.
 • Lofdicht op het geslacht Henriquez Jozef Hendrickx - Dit 'lofdicht' is een familiegeschiedenis van het geslacht Henriquez tussen 1519 en 1660. Hoewel de schrijver ervan geboren werd in Duitsland, had zijn familie heel wat banden met onze streken en leven hier bij ons ook vandaag nog afstammelingen van het geslacht Henriquez.
 • Herinneringen van Lida Laermans uit Bunsbeek - Hilde Claes en Staf Vandegaer - Getuigenissen over hoe het er vroeger aan toe ging in Bunsbeek, opgetekend uit de mond van de 94-jarige dame.
 • De prijzen rijzen de pan uit Dries Ceuppens - Deze tekst bevat informatie rond prijzen voor allerlei producten en diensten, uit een paar periodes uit de eerste helft en het midden van vorige eeuw. De bedoeling is onder meer om de lezer zelf te laten oordelen of, en in welke mate, het gezegde geldt dat 'het leven alsmaar duurder wordt'.
 • De Dekens - Dit is een gedicht uit de archieven Van Nerum / Wever, vermoedelijk een gelegenheidsgedicht, gebracht door Louis Chaltin (oprichter en eerste directeur van de brouwerij De Roos), bij gelegenheid van een viering van zijn schoonbroer Armand Van Nerum, die in 1922 benoemd werd tot pastoor-deken van Lubbeek.
 • Het dagelijks leven in Hoeleden in de middeleeuwen - Godelieve Feyaerts - Beschrijving van het dagelijkse leven van de inwoners van Hoeleden in de middeleeuwen. De beschrijving geldt ongetwijfeld ook meer algemeen voor de plattelandsbewoners uit onze streken.
 • Ereleden, steunende leden en bestuursleden van HKG
 • Lijst van de intekenaars op het jaarboek 2014