Back to top

Jaarboek 2015

  • Eugeen Homans, dokter in Glabbeek - Herman Swinnen - Het verhaal van deze plattelandsdokter, vermoedelijk de eerste in Glabbeek, geschreven door een van zijn kleinzonen. Tevens een beeld van de gezondheidzorg op het platteland in de eerste helft van vorige eeuw.
  • Het verschrikkelijke jaar '14 - Koen Lagae - Overzicht van de wijze waarop de Glabbeekse gemeenten in 1914 kennis maakten met de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog, met zijn materiële schade en menselijk leed. In dat jaar werden minstens 16 burgers gedood, 5 soldaten sneuvelden, tientalen huizen werden brand gestoken of beschadigd.
  • Mathias Zens, auteur van werken in de kerk van Kapellen - Dries Ceuppens - Beschrijving van leven en werken van deze Gentse kunstenaar van Duitse afkomst (1827-1904), die met zijn atelier in België in talrijke kerken beeldhouwwerk en kerkmeubilair realiseerde. Hieronder bij ons in de buurt onder meer werken in de kerk van Kapellen, in de Sint-Germanuskerk en in de kapel van de Grauwzusters in Tienen.
  • Herinneringen van Maria Degroodt uit Bunsbeek - Opgetekend door Edmond Denruyter en Staf Vandegaer - Deze kranige 90-jarige heeft nog een zeer goed geheugen. Ze is onder meer bijzonder aktief geweest in het Bunsbeekse verenigingsleven en weet ons dus heel wat te vertellen over hoe het vroeger was.
  • De Bourgondische tijd in Hoeleden - Godelieve Feyaerts - Na de dood van Thomas II van Diest in 1432 werd het leen van Hoeleden een deel van het Hertogdom Brabant, dat zelf onder het beheer gekomen was van de hertogen van Bourgondië. Dit verhaal brengt een tijdsbeeld van het leven op het platteland, met zijn landbouweconomie onder de kerktoren, en beschrijft tevens de Hoeledense bossen in deze periode.
  • Hondsdolheid en Sint-Hubertus Hilde Jossa - Vóór Pasteur in 1885 het eerste vaccin ertegen bereidde, moet hondsdolheid een verschrikkelijke ziekte geweest zijn, waartegen men geen echte remedie had. In deze tekst lezen we een en ander over de ziekte, Sint-Hubertus als 'gespecialiseerde' heilige, en andere 'remedies' uit vroegere tijden.
  • De geschiedenis van de families van Nerum en Chaltin in Wever - Marcel Dumon - De familie Van Nerum heeft gedurende vele generaties haar stempel gedrukt op het leven in Wever. Ze leverde onder meer verschillende burgemeesters, priesters en kloosterzusters en was actief in het verenigingsleven. Louis Chaltin, echtgenoot van Louise Van Nerum, was de oprichter van de brouwerij De Roos in Glabbeek. Hij was ook de grootvader van de auteur van deze rijkelijk geïllustreerde familiegeschiedenis.