Back to top

Jaarboek 2006

 • In memoriam Franciscus, Sus, Bamps (D. Ceuppens), p. 7 
 • De schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Attenrode (H. Vanclooster), p. 8
 • Chaerte, Caerte of reglement van de Gilde van Attenrode (transscr. H. Vanclooster), p. 25
 • Herinneringen aan de Gul  (G. Denruyter / H. Vanclooster), p. 33
 • F. Tweepenninckx, gewestelijk ontvanger van Attenrode-Wever (G. Denruyter - D. Ceuppens), p. 37
 • Dronkemannen in het Hageland (G. Feyaerts), p. 43
 • Documenten betreffende de kerk van Zuurbemde (vert. H. Jossa), p. 45
 • Dood van Eg. Van Godsenhoven, Jager-te-Paard in het leger van Napoleon (A. Laermans), p. 49
 • De Romaanse doopvont van Zuurbemde (J. Gooris + ), p. 58
 • De Franse bezetting in onze streken (G. Feyaerts), p. 63
 • Het lied van de Militieloting (bew. H. Jossa), p. 73
 • Vijftig jaar voetbal in Bunsbeek (W. Genoe), p. 76
 • De volkstelling 1795 in de gemeente Zuurbemde (A. Laermans), p. 91
 • Verkoop van grond door Geeraert Vicka (transscr. J. Hendrickx), p. 99